Saarioinen - vuosikertomus 2014

Strategia ja johtaminen valokeilassa

Saarioisten vuotta 2014 sävytti helmikuussa suuri henkilöstömuutos, kun teurastamokaupan seurauksena noin 350 henkilöä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Samalla poistui suuri määrä liha-alan osaamista ja kokemusta sekä osa tiivistä työyhteisöä. Tähän ehdittiin toki valmistautua jo edellisestä kesästä alkaen, ja kaiken kaikkiaan muutos saatiin viedyksi 
hyvin läpi.

Kaupan jälkeen Saarioisten henkilöstömäärä pieneni vuonna 2014 keskimäärin 1 340 henkilöön.

Uusi strategia, uusi toimintamalli

Keväällä 2014 käynnistettiin mittava strategiaprojekti, jonka lopputuloksena Saarioisille laadittiin uusi kasvuun tähtäävä strategia ja jonka myötävaikutuksella syksyllä suunniteltiin vuodenvaihteessa voimaan tullut organisaatiomuutos. Organisaation toiminnallisella kehittämisellä tähdättiin luonnollisesti kilpailukyvyn ja asiakaslähtöisyyden aiempaa parempaan hallintaan. Yhtenä merkittävänä strategisena hankkeena on osaamiseen ja johtamiseen liittyvä hanke, jota päästiin suunnittelemaan ja toteuttamaan jo syksyn aikana. Hanke jatkuu edelleen, ja sen tuloksena Saarioisilla tulee olemaan entistä iskukykyisempi joukkue valmiina palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. 

Strategiaviestintää on syksystä asti tehty innokkaasti ja aktiivisesti koko henkilöstölle. Esimiehillä on luonnollisesti suuri vastuu strategian käytäntöön viemisessä, mutta hyvien materiaalien ja näkyväksi tekemisen avulla strategia ei jää kenellekään oudoksi asiaksi.


Esimiehille valmennusta ja apuvälineitä

Esimiehiä valmennettiin aktiivisesti koko vuoden ajan Boss a Nova -valmennuksessa, joka alkoi jo edellisen vuoden puolella ja päättyy vuonna 2015. Lähes kaikki Saarioisten esimiehet työnjohdosta ylimpään johtoon ovat olleet tai tulevat olemaan valmennuksessa mukana. Toteutus on poikinut johtamisoppien lisäksi hedelmällisiä johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä keskusteluja, parhaiden käytäntöjen välittymistä sekä uusia kontakteja eri paikkakuntien esimiesten välillä. Toimintavuonna tehty henkilöstötutkimus tuki myös tavoitetta siitä, että suunnitelmallisella ja tiiviillä valmennuksella saadaan hyviä tuloksia esimiestyön laadun kehittymisessä. Iloksemme saimme esimiestyön arvioissa huomattavia parannuksia.

Saarioisille hankittiin vuonna 2014 myös uusi hr-järjestelmä ja aloitettiin sen käyttöönottoprojekti. Ohjelma tulee olemaan varsinaisesti täydessä käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta jo nyt sen myötä on tullut uusia käytäntöjä muun muassa rekrytointien osalta.

Myös työturvallisuuteen ja varhaiseen välittämiseen liittyvä SaTu-järjestelmä otettiin vuonna 2014 aktiivikäyttöön.  Saarioisilla on esimiestyöhön kiinnitetty huomiota monella eri saralla, ja työturvallisuus sekä varhainen välittäminen ovat olleet voimakkaan panostuksen kohteena.  Myös sairauspoissaolot on saatu määrätietoisen työn tuloksena selkeästi alenevalle linjalle, mistä on osoituksena työeläkemaksuluokan aleneminen. Se tuo huomattavia vaikutuksia myös taloudellisessa mielessä.

Henkilostograafit