Saarioinen - vuosikertomus 2014

Markkinatilanne jatkui vuonna 2014 haastavana

Suomen kokonaismarkkinoiden volyymi Saarioisten edustamissa tuoteryhmissä supistui vuonna 2014. Suurin lasku tapahtui Foodservice-markkinan kokonaiskysynnässä. Vähittäiskauppa- markkinoiden kysyntä oli hivenen vakaampaa, mutta sekin kuitenkin negatiivista. Saarioisten myynninkehitys ei vastannut kokonaismarkkinoiden kehitystä, vaan jäi sitä pienemmäksi. Saarioisten myyntiä vähensivät merkittävimmin Atrialle vuoden aikana myydyt liiketoiminnot.

Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino markkinoilla johti vuoden aikana ankaraan hintakilpailuun. Se vaikutti markkinoilla merkittävimmin brändituotteiden kysyntään, kun taas kaupan omat merkit kasvattivat yleisesti ottaen markkinaosuuttaan.


Markkinajohtajuudet säilytettiin

Vähittäiskaupassa Saarioinen pystyi säilyttämään vahvan asemansa valmisruokien, marjavalmisteiden ja salaattikastikkeiden markkinajohtajana. Valmisruuan pizzamarkkinoiden kasvattamista Saarioinen jatkoi Pizza Piccolo -tuotteiden lanseerauksella. Saarioinen kasvatti selkeästi markkinaosuuttaan myös leivänpäällismarkkinoilla. Saarioisille tärkein myyntisesonki, joulu, onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Valmisruokamarkkinoilla Saarioisten markkinaosuus on joulukuussa noin 10 % suurempi kuin muina kuukausina keskimäärin. 

Foodservice-markkinoilla kysyntä jatkoi laskuaan. Kotitalouksien heikentynyt ostovoima ja yleinen talouden epävarmuus supistivat ruokapalveluiden kysyntää. Foodservice-markkinoilla Saarioinen säilytti markkinajohtajan asemansa valmisruoka-, salaattikastike- ja marjajalostemarkkinoilla.

Markkinatietoa2