Saarioinen - vuosikertomus 2014

Uusi organisaatio tukee strategiaa

Saarioinen otti vuoden 2014 syksyllä käyttöön uuden strategian, jonka pääajatuksena on entistä asiakas- ja kuluttajalähtöisempi toiminta. Strategiaan vaikuttivat toimintaympäristön odotettua nopeammat muutokset ja teurastusliiketoiminnoista luopuminen. Samalla yhtiön missio ja visio uudistettiin. Perusajatus ei kuitenkaan muuttunut strategiauudistuksessa mihinkään: Saarioinen jatkaa edelleen tarjoamalla hyvää, valmista ruokaa.

Liiketoimintayksiköiksi Vähittäiskauppa ja Foodservice

Uusi organisaatio aloitti toimintansa tammikuussa 2015. Uudella organisaatiolla tavoitellaan lyhyitä päätöksentekoketjuja ja reagointinopeutta sekä varmistetaan strategian toteutuminen. Organisaatiossa johdetaan toimintaa kahdella liiketoimintayksiköllä, Vähittäiskaupalla ja Foodservicella. Niiden vastuualueet ovat asiakkuudet, tuotevalikoima, tuotekehitys ja asiakasmarkkinointi. Kahdella liiketoimintayksiköllä mahdollistetaan parempi asiakas- ja kuluttajalähtöisyys. 

Pitkään käytössä ollut HoReCa-nimi vaihdettiin uudessa organisaatiossa Foodserviceksi, joka on ruoka-alan ammattilaisten käyttämä vakiintunut termi. Nimellä halutaan viestiä palvelusta, joka on muutoksen keskeisiä teemoja. Foodservice-liiketoiminta ottaa käyttöön oman logon omissa markkinointimateriaaleissaan.   


 Strategia kuva