Saarioinen - vuosikertomus 2014

Konsernin avainluvut


 

2014

2013

2012

2011

2010

Liikevaihto (mEUR)

282,3

326,4

334,2

334,5

326,8

Liikevaihdon muutos

-13,5 %

-2,3 %

-0,1 %

2,4 %

-3,9 %

Liikevoitto (mEUR)

3,1

10,6

3,5

6,8

15,3

   % liikevaihdosta

1,1 %

3,2 %

1,0 %

2,0 %

4,7 %

Tulos ennen satunnaisia eriä (mEUR)

2,0

9,5

1,9

5,5

13,9

   % liikevaihdosta

0,7 %

2,9 %

0,6 %

1,6 %

4,3 %

Nettoinvestoinnit (mEUR)

7,3

6,8

13,3

17,7

15,1

Sijoitetun pääoman tuotto

2,1 %

6,2 %

2,2 %

4,0 %

8,3 %

Omavaraisuusaste *

59,9 %

56,2 %

55,6 %

55,6 %

55,8 %

Maksuvalmiussuhde *

1,8

1,5

1,2

1,1

1,4

Henkilöstö keskimäärin *

1 340

1 752

1 970

2 028

2 098*) kauden lopussa

 LiikevaihtoTulosennenOmavaraisuusasteInvestoinnit