Muutosten vuosi

Saarioinen uudisti toimintaansa asiakas-
ja kuluttajalähtöisemmäksi.

Vuonna 2014 tehtiin
merkittäviä uudistuksia

Konsernin liikevaihto oli
282 miljoonaa euroa

Saarioisten strategia uudistettiin

Mainonnan uudet linjaukset